Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Acht actiegroepen uit de omgeving van de luchthaven vragen verlaagd nachvluchtenplafond in het Vlaams regeerakkoord

Aan de Heer Yves Leterme,
Informateur

Geachte Heer,


Naar aanleiding van de formatiegesprekken voor een nieuwe Vlaamse regering, wensen de 8 actiegroepen voor een leefbare luchthaven van Zaventem u te wijzen op de noodzaak om reeds in het Vlaamse regeerakkoord duidelijke afspraken te maken inzake de toekomstige milieuvergunning voor BIAC.
Het is immers de Vlaamse minister van Leefmilieu, die de uiteindelijke beslissingen zal moeten nemen indien er beroep wordt ingediend op de beslissing van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant.

De actiegroepen, die de belangen verdedigen van alle slachtoffers van de luchthaven, met name AWACSS v.z.w. (Wezembeek-Oppem), BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w. a.s.b.l., BUTV/UBCNA, DECIBEL 25L (Kortenberg), STERREBEEK 2000 v.z.w., WAKE UP KRAAINEM, WAKKER TERVUREN en ZONEZES (Steenokkerzeel), herhalen daarom hun standpunten inzake de materies, waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is.

In afwachting van een afschaffing van de nachtvluchten (omdat nachtrust een basisrecht is), eisen zij tijdens de afbouwfase:

 • een verlaagd plafond van maximaal 21000 bewegingen tijdens de nacht waarvan maximaal 8300 vertrekken, i.p.v. de 25000 in de huidige milieuvergunning.
  Dit komt neer op het aantal bewegingen in 2003 tussen 23u en 6u.
 • dit aantal toepassen op een nacht van 23u-7u, zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn.
 • geluidsnormen gebaseerd op de WHO-richtlijnen
 • 's nachts verbannen van luidruchtige vliegtuigtypes door alleen vliegtuigtypes toe te laten met een QC <4 (af te spreken met de Federale overheid)

In bijlage sturen wij U ook onze gemeenschappelijke standpunten inzake spreiding en de toekomst van de luchthaven.

De actiegroepen wijzen nogmaals op het kostenplaatje, verbonden aan de nachtvluchten.
Zoals aangetoond werd in de studie van Prof. Annemans, op vraag van minister Anciaux, vertegenwoordigt het huidig aantal nachtvluchten reeds een jaarlijkse gezondheidskost van 150 milj. euro en ca. 215 doden/jaar.

De verenigingen benadrukken dat de huidige situatie reeds onhoudbaar is voor de tienduizenden gezinnen uit Vlaams Brabant en Brussel, en dat dergelijke situatie niet mag voortduren. Er is geen studie nodig om in te zien dat elke verhoging van het aantal vluchten meer hinder en meer klachten tot gevolg zal hebben.
Zij verwijzen hierbij naar de succesvolle gemeenschappelijke betoging te Brussel op 6 juni, waarop meer dan 4000 omwonenden hun ongenoegen lieten blijken

De actiegroepen vragen U daarom met dit eisenpakket rekening te houden en het uitdrukkelijk op te nemen in het regeerakkoord, in het belang van de gezondheid van duizenden omwonenden.
Uiteraard blijven zij steeds bereid tot verdere toelichting en overleg.

Hoogachtend,
De bewonersgroepenAWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem) www.chez.com/awacss
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w. www.bruairlibre.be
BUTV ZAVENTEM www.butv.be
DECIBEL 25L(Kortenberg) www.decibel25l.be
STERREBEEK 2000 v.z.w. www.sterrebeek2000.be
WAKE UP KRAAINEM www.wakeupkraainem.be
WAKKER TERVUREN mail: wakkertervuren@vt4.net
Actiecomité Zonezes (Steenokkerzeel) www.zonezes.be

Version française (> [NL])

Acht actiegroepen uit de omgeving van de luchthaven vragen verlaagd nachvluchtenplafond in het Vlaams regeerakkoord

Aan de Heer Yves Leterme,
Informateur

Geachte Heer,


Naar aanleiding van de formatiegesprekken voor een nieuwe Vlaamse regering, wensen de 8 actiegroepen voor een leefbare luchthaven van Zaventem u te wijzen op de noodzaak om reeds in het Vlaamse regeerakkoord duidelijke afspraken te maken inzake de toekomstige milieuvergunning voor BIAC.
Het is immers de Vlaamse minister van Leefmilieu, die de uiteindelijke beslissingen zal moeten nemen indien er beroep wordt ingediend op de beslissing van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant.

De actiegroepen, die de belangen verdedigen van alle slachtoffers van de luchthaven, met name AWACSS v.z.w. (Wezembeek-Oppem), BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w. a.s.b.l., BUTV/UBCNA, DECIBEL 25L (Kortenberg), STERREBEEK 2000 v.z.w., WAKE UP KRAAINEM, WAKKER TERVUREN en ZONEZES (Steenokkerzeel), herhalen daarom hun standpunten inzake de materies, waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is.

In afwachting van een afschaffing van de nachtvluchten (omdat nachtrust een basisrecht is), eisen zij tijdens de afbouwfase:

 • een verlaagd plafond van maximaal 21000 bewegingen tijdens de nacht waarvan maximaal 8300 vertrekken, i.p.v. de 25000 in de huidige milieuvergunning.
  Dit komt neer op het aantal bewegingen in 2003 tussen 23u en 6u.
 • dit aantal toepassen op een nacht van 23u-7u, zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn.
 • geluidsnormen gebaseerd op de WHO-richtlijnen
 • 's nachts verbannen van luidruchtige vliegtuigtypes door alleen vliegtuigtypes toe te laten met een QC <4 (af te spreken met de Federale overheid)

In bijlage sturen wij U ook onze gemeenschappelijke standpunten inzake spreiding en de toekomst van de luchthaven.

De actiegroepen wijzen nogmaals op het kostenplaatje, verbonden aan de nachtvluchten.
Zoals aangetoond werd in de studie van Prof. Annemans, op vraag van minister Anciaux, vertegenwoordigt het huidig aantal nachtvluchten reeds een jaarlijkse gezondheidskost van 150 milj. euro en ca. 215 doden/jaar.

De verenigingen benadrukken dat de huidige situatie reeds onhoudbaar is voor de tienduizenden gezinnen uit Vlaams Brabant en Brussel, en dat dergelijke situatie niet mag voortduren. Er is geen studie nodig om in te zien dat elke verhoging van het aantal vluchten meer hinder en meer klachten tot gevolg zal hebben.
Zij verwijzen hierbij naar de succesvolle gemeenschappelijke betoging te Brussel op 6 juni, waarop meer dan 4000 omwonenden hun ongenoegen lieten blijken

De actiegroepen vragen U daarom met dit eisenpakket rekening te houden en het uitdrukkelijk op te nemen in het regeerakkoord, in het belang van de gezondheid van duizenden omwonenden.
Uiteraard blijven zij steeds bereid tot verdere toelichting en overleg.

Hoogachtend,
De bewonersgroepenAWACSS v.z.w.(Wezembeek-Oppem) www.chez.com/awacss
BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL v.z.w. www.bruairlibre.be
BUTV ZAVENTEM www.butv.be
DECIBEL 25L(Kortenberg) www.decibel25l.be
STERREBEEK 2000 v.z.w. www.sterrebeek2000.be
WAKE UP KRAAINEM www.wakeupkraainem.be
WAKKER TERVUREN mail: wakkertervuren@vt4.net
Actiecomité Zonezes (Steenokkerzeel) www.zonezes.be

 

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>