Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Persbericht van AWACSS / BUTV-UBCNA,

24 september 2004

Actiecomités uit Oostrand en Brussel steunen uitspraken DHL SETCA vertegenwoordiger

De bewonersverenigingen Awacss ( Wezembeek-Oppem) en UBCNA-BUTV hebben de uitspraken van Rik Vermeersch van Setca DHL in La Libre Belgique van donderdag 23 september bijzonder positief onthaald.

De Heer Vermeersch verwoordt perfect de gedachten van alle omwoners van de luchthaven uit de Oostrand en Brussel, wanneer hij duidelijk stelt dat we het huidige probleem niet kunnen oplossen als we niet terugkeren naar een situatie zoals die was in 1999, namelijk een zekere vorm van concentratie én een zekere vorm van spreiding.

De oplossing van het probleem gaat ongetwijfeld gepaard met het overvliegen van de minst bevolkte gebieden, stelt de Heer Vermeersch. Hiermee kunnen de actiecomités het alleen maar eens zijn, omdat dit inderdaad de enige juiste gedachtengang is.

Rik Vermeersch voegt hieraan toe dat alleen onteigingen ofwel, naar keuze, isolaties noodzakelijk zullen zijn. Een doeltreffend isolatie- en onteigeningsprogramma is echter slechts financieel haalbaar bij terugkeer naar een situatie vergelijkbaar met deze van 1999.

Contact pers: Michel Fouarge +32 486 29 95 97

Version française (> [NL])

Communiqué de presse AWACSS / UBCNA-BUTV

24 septembre 2004

Les comités de riverains du Oostrand et de Bruxelles soutiennent le point de vue du représentant SETCA de DHL.

Les comités de riverains AWACSS (Wezembeek-Oppem) et UBCNA-BUTV on accueilli les paroles du délégué Setca de DHL reprises dans La Libre Belgique du Jeudi 23 Septembre de manière très positive.

Monsieur Vermeersch traduit parfaitement les pensées des tous les riverains de l’aéroport qu’ils soient du Oostrand ou de Bruxelles quand il affirme clairement que nous ne pouvons pas solutionner le problème autrement qu’en retournant à une situation comparable à celle de 1999 où il y avait une certaine forme de concentration et une certaine forme de dispersion tout à la fois

La solution du problème et indéniablement liée au survol des zones les moins densément peuplées, affirme Monsieur Vermeersch. Les comités d’action ne peuvent que se rallier à son avis pour cette simple raison que c’est la seule manière d’agir raisonnable.

Rik Vermeersch ajoute à cela que soit l’expropriation soit, au choix, l’isolation seront nécessaires. Pareilles mesures ne seront financièrement réalisables qu’à la condition d’un retour à une situation comparable à celle de 1999.

Contact pers: Michel Fouarge +32 486 29 95 97

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>