Tegen de geluidshinder en de concentratie van vluchten boven Kraainem en het Oostkant van Brussel

Uw gezondheid, veiligheid en milieu staan op het spel.

EEN BETERE LEVENSKWALITEIT IN KRAAINEM

We vechten tegen intensieve en onrechtmatige overvluchten

We slapen niet meer!

Wie zijn wij?

Een vrijwillig team van inwoners van Kraainem, ingenieurs, juristen en informatici die in 2001 de vzw Wake Up Kraainem oprichtten tegen intensieve en abusieve geluidshinder in het oosten van Brussel en voornamelijk in Kraainem.

  • Wake Up Kraainem staat de advocaten bij die belast zijn met de lopende rechtszaken.
  • Wake Up Kraainem is lid van de Overlegcommissie die de Vlaamse gemeenten, de Vlaamse bewonersverenigingen rond de luchthaven van Brussel-Nationaal , de Provincie die de vergadering voorzit en de luchthavenactoren (BAC, Skyes) verzamelt om de deelnemers te informeren.
  • Wake Up Kraainem is lid van het platform Staten-Generalen dat op verzoek van de rechter is opgericht door minister Gilkinet met als doel een pact te sluiten over de luchthaven, een wet op het overvliegen, de vliegroutes, en elke andere maatregel waartoe de BELGISCHE STAAT soeverein gemachtigd was te beslissen.
  • Wake Up Kraainem is lid van de Bond Beter Leefmilieu, een overlegplatform met andere Vlaamse bewonersverenigingen rond het thema “samen strijden voor een leefbare omgeving voor de bewoners rond de luchthaven van Zaventem”. Doel van het overleg is te komen tot een gemeenschappelijke strategie en een taakverdeling op het vlak van diepe onderzoek en lobby, campagne en communicatie.

Lopende rechtszaken

6 rechtszaken lopen nog.

Heeft u ook last van overvluchten?

Neem deel aan onze actie!