Situatie van abusieve overvliegen boven Kraainem en bepaalde gebieden in het oosten van Brussel

Huidige situatie

Talrijke wijken van de gemeente Kraainem (en andere gemeenten in het oosten van Brussel: Sint-Pieters-Woluwe en Wezembeek-Oppem), die zeer dichtbevolkt zijn, worden getroffen door een zeer uitzonderlijke situatie van cumulatieve luchtverkeersstromen, die nog wordt verergerd door een abusieve gebruik van baan 01 voor landingen en een toename van het aantal opstijgingen:

In deze gebieden wordt namelijk gestart en geland vanaf drie verschillende baanconfiguraties:

 • starten op baan 25 (korte bocht naar links);
 • starten vanaf baan 19 (voorheen baan 20);
 • landingen op baan 01 (voorheen baan 01).

Dit is uniek rond Brussel-Nationaal

Feedback

Historisch gezien hebben de twee parallelle banen 25R en 25L op Brussel-Nationaal altijd het statuut gehad van preferentiële banen (de landingen op de banen 25R/L vliegen immers enkel over “non aedificandi” en nagenoeg onbevolkte gebieden).
Sinds 2003/2004 en het spreidingsplan van de toenmalige minister van Mobiliteit, Bert Anciaux, is de overvluchtsituatie in het oosten van Brussel veranderd.
Tot 2004 werd baan 01 slechts uitzonderlijk gebruikt voor landingen (alleen wanneer de gemiddelde rugwind, daadwerkelijk geregistreerd over een periode van 10 minuten, hoger was dan 8 knopen op de banen 25R/L.
Deze aanpak was gerechtvaardigd om milieuredenen (in tegenstelling tot de banen 25R/L vliegen de landingen op baan 01 over dichtbevolkte gebieden) en om veiligheidsredenen (baan 01 is korter en minder goed uitgerust dan de banen 25R/L). Daarom is de interpretatie van de windlimieten bij de selectie van de banen op de luchthaven gewijzigd.

Illustratie door radartracks en gebruikscijfers

Deze situatie, die sinds 2003/2004 voortduurt, wordt geïllustreerd door de volgende kaart met een afbeelding van de radartracks van vliegtuigen:

 • In groen: de radartracks van opstijgingen.
 • In rood: de naderingscorridor voor landingen op baan 01.

Dit fenomeen van cumulatieve luchtverkeersstromen komt tot uiting in de frequentie van de vliegtuigbewegingen, die in de gemeenten Kraainem, Sint-Pieters-Woluwe en Wezembeek-Oppem beduidend hoger ligt dan elders.

Volgens de statistieken van de luchthaven Ombudsdienst voor de jaren 1997 tot en met 2021 worden de percentages van het gebruik van baan 01 voor landingen weergegeven in de volgende twee grafieken:

Uit de tabel blijkt dat baan 01 in de zevenjarige periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003 gemiddeld slechts voor 6,7% van de landingen overdag werd gebruikt.

Vergeleken met deze eerdere periode is het gebruikspercentage van baan 01 verdubbeld (tot 13,2%) voor de periode van 17 jareen en 4 maanden vanaf 1 januari 2004 tot 30 april 2021.

Van de ene periode op de andere (1997/2003 tot 2012/2021) is dit in feite een stijging van 197,3%!

Uit deze tweede tabel blijkt dat baan 01 in de zevenjarige periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003 gemiddeld slechts voor 2,9% van de nachtelijke landingen werd gebruikt.

Dit percentage is echter meer dan verdrievoudigd (tot 10,2%) voor de periode van 17 jaren en 4 maanden van 1 januari 2004 tot 30 april 2021 (197,3% stijging!).

Van de ene periode op de andere (1997/2003 tot 2012/2021) is dit feitelijk een stijging van 354,5%!

De selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent

17.03.2005

Volgens het huidige luchtvaartreglement van Brussel-Nationaal is de selectie van de overdag en ’s nachts gebruikte banen gebaseerd op de waarden van de windcomponent en op het nieuwe preferentiële systeem voor de selectie van de gebruikte banen.

Aldus punt 7. Selection of Runway-in-use van de Aeronautical Information Publication, pagina AD 2-EBBR-16, versie van 17 maart 2005, beschrijft in paragraaf 7.2 de volgende omstandigheden waarin het preferentieel baangebruiksysteem NIET de bepalende factor is bij de selectie van bruikbare banen:

 • Banen 25 rechts, 25 links, 07 links en 07 rechts: wanneer de banen droog of nat zijn en de waarden van de dwarswind- en/of staartwindcomponent (inclusief vlagen) respectievelijk meer dan 20 knopen en 7 knopen bedragen.
 • Banen 20 en 02 bij de landing: wanneer de banen droog of nat zijn en de waarden van de dwarswind en/of de staartwindcomponent (inclusief vlagen) meer dan 15 knopen respectievelijk 5 knopen bedragen.
 • Banen 20 en 02 starten alleen overdag: wanneer de banen droog of nat zijn en de waarden van de dwarswind en/of de staartwindcomponent (inclusief vlagen) meer dan 15 knopen respectievelijk 0 knopen bedragen.
 • Banen 20 en 02 starten alleen ’s nachts: wanneer de banen droog of nat zijn en de waarden van de dwarswind en/of de rugwindcomponent (inclusief vlagen) respectievelijk meer dan 15 knopen en 5 knopen bedragen.
 • Wanneer de banen vuil zijn of wanneer het remmen minder goed gaat.
 • Wanneer u bij slecht zicht werkt.
 • Wanneer piloten om veiligheidsredenen achtereenvolgens alternatieve banen aanvragen.