Doelstellingen

De stopzetting van nachtvluchten en ondertussen de geleidelijke afschaffing van nachtvluchten tegen 2025.

01

Vermindering van overlast door misbruik van de secundaire baan 01

De hinder als gevolg van het oneigenlijk gebruik van secundaire baan 01 aanzienlijk verminderen door de windnormen zo spoedig mogelijk te wijzigen zodat de instructies van 26 augustus 2003 en 16 december 2013 van de BELGISCHE STAAT, alsook de AIP die sinds 3 april 2014 van kracht is of elke andere instructie of AIP die tot doel of tot gevolg zou hebben soortgelijke normen op te leggen, in al hun effecten en onderdelen definitief worden opgegeven.

02

Een baanwisselselectiesysteem

Een selectiesysteem voor baanwisselingen invoeren dat gebaseerd moet zijn op de regels die door de BELGISCHE STAAT zijn uitgevaardigd in zijn instructie van 17 juli 2013 en op de AIP van 19 september 2013 die door BELGOCONTROL/SKEYES naar aanleiding van deze instructie is gepubliceerd.

03

Eerlijke verdeling van overvluchten

Om een billijke verdeling van de overvluchten te verkrijgen, die zodanig moet worden uitgevoerd dat de preferentiële banen 25R en 25L van de luchthaven zo lang mogelijk in gebruik worden genomen, met strikte inachtneming van de hierboven beschreven windnormen, teneinde de exploitatie van de preferentiële banen 25R/L voor landingen zo lang mogelijk te bevorderen, aangezien de aanvliegcorridors voor landingen op deze twee banen over zeer dunbevolkte gebieden vliegen.

04

Alle banen op de luchthaven gelijkelijk uitrusten met nieuwe precisie- en veiligheidstechnologieën RNP/PBN

De Europese Unie heeft het gebruik van deze nieuwe technologieën immers verankerd in haar op 18 juli 2018 vastgestelde Uitvoeringsverordening 2018/1048 van de Europese Commissie tot vaststelling van de eisen voor het gebruik van het luchtruim en de operationele procedures met betrekking tot prestatiegerichte navigatie.

Daarom verzoeken de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem om de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van deze verordening 2018/1048, zodat ook de banen 07R/L dringend worden uitgerust met deze nieuwe precisie- en veiligheidstechnologieën, zodat landingen op basis van RNP/PBN-technologie mogelijk worden en de luchthaven ook dag- en nachtlandingen kan ontvangen.

05

Een studie laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het verhogen van de vlieghoogten voor baan 25 rechtsaf, korte bocht naar links

06

Ervoor zorgen dat het huidige quotum voor grote vliegtuigen overdag en ’s nachts wordt gerespecteerd.

inclusief strikte naleving van de quotaregels voor vliegtuigen van meer dan 136 ton op baan

07

De beste overvliegroutes kiezen

D.w.z. boven wegen, autowegen, spoorlijnen, enz., maar ook industrie- of uitrustingsgebieden, industrieterreinen of dunbevolkte zakenwijken.

08

het nauwkeurig en objectief in kaart brengen van overvluchten rond de luchthaven

09

Uitbreiding van het netwerk van geluidsniveaumeters

onder de luchtcorridors (met name de naderingscorridor voor landingen op baan 01), ten laste van de BELGISCHE STAAT, teneinde de gevolgen van het lawaai op de overvlogen gebieden beter te objectiveren.

10

Een neutraal en onafhankelijk controleorgaan oprichten om alle geconstateerde inbreuken te vervolgen en te bestraffen

11

Overvluchten plafoneren tot 220.000 bewegingen

12

Bent u het daarmee eens?

Kom erbij!