Een klacht indienen

De snelste manier om een klacht in te dienen is via de e-mail knop en formulier de Geluidsmeter pagina

Naar de pagina met de geluidsmeter

Weet je niet wat je moet schrijven? Lees dit!

Bemiddelingsdienst voor Brussel-Nationaal

 • per telefoon: 02 277 48 60
 • per fax : 02 277 48 69
 • via het formulier van de ombudsdienst
 • per post gericht aan
  « Federale Ombudsdienst voor Brussel-Nationaal »
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

Modelklacht

Een zeer korte tekst volstaat met de reden van de klacht, waarbij u eraan moet denken de reden onder een rubriek te plaatsen, aangezien de minister de klachten indeelt volgens rubrieken.

Gronden voor klachten:

 • Preferentieel gebruik van baan 01: concentratie van alle landingen zonder uitzondering op een hoogte van 300 m boven onze huizen en zonder onderbreking. Dit hoogfrequente gebruik, d.w.z. elke 2 tot 3 minuten een vliegtuig, dag en nacht, is onleefbaar.
  Het is ondraaglijk! Stop het voorkeursgebruik van baan 01.
  Bovendien is baan 01 minder veilig, de kortste baan, kruist andere banen, loopt bergafwaarts, is slecht uitgerust: het zou een noodbaan moeten blijven.
 • Preferentieel gebruik van baan 19: elke zondag van 6 tot 17 uur zonder onderbreking met enkele zeer zware vliegtuigen die op zeer lage hoogte passeren.
 • vertrek van zeer luidruchtige vliegtuigen vanaf baan 19 of 25: geef het aantal decibel en de datum en het tijdstip van overvliegen op (zie geluidsniveaumeter)
 • landing van zeer luidruchtige vliegtuigen vanaf baan 01: geef het aantal decibel en de datum en het tijdstip van overvliegen op (zie geluidsmeter)