6 lopende procedures

Misbruik van overvliegende vliegtuigen in het oosten van Brussel leidt tot een onaanvaardbare verslechtering van de levenskwaliteit van de bewoners.

Het arrest van het Hof van Beroep van 22 oktober 2020 veroordeelt de Belgische Staat en voorziet in een eventuele heropening van de debatten

Het effect van laag overvliegen op de gezondheid van omwonenden is een belangrijk criterium voor veroordeling.

De Belgische staat is veroordeeld tot het betalen van meer dan 9.450.000 euro schadevergoeding aan 321 inwoners van het oostelijk deel van Brussel die in de geluidskegel wonen. In dit arrest is geoordeeld dat de door de DGTA aan SKYES toegezonden instructie van 26 augustus 2003, waarbij de tot dan toe steeds geldende interpretatie van de windcomponenten werd gewijzigd, onwettig en onrechtmatig was in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin het fundamentele recht op bescherming van het milieu van eiser is neergelegd.

Volgens dit arrest moet het door SKYES nog steeds toegepaste selectiesysteem voor luchthavenbanen in het licht van het voorgaande als onrechtmatig en onrechtmatig in de zin van artikel 8 EVRM worden beschouwd.

De fout is vastgesteld.

De gerechtelijke procedure zou pas afgelopen zijn wanneer de Belgische staat de situatie volledig heeft rechtgezet.

De betaling van de schadevergoeding alleen garandeert geen volledige uitvoering van het arrest van 22 oktober 2020.

De gezinnen kunnen de zaak opnieuw aanhangig maken om aanvullende schadevergoeding te eisen voor de periode na 31/11/2018.

Namens de eisers en namens de vzw Wake Up Kraainem werd op 24 juni 2021 een ingebrekestelling gericht aan de minister van Mobiliteit Gilkinet omdat de Staat niets doet om de hem in het arrest van 22 oktober 2020 verweten fout te herstellen.

De Staat blijft passief om iets te doen aan deze dringende misbruiken van de bewoners, onder het excuus dat hij het einde van de studies en het resultaat van de overlegplatforms moet afwachten, terwijl de bewoners een onaanvaardbare verslechtering van hun levenskwaliteit ondervinden.

01

Zaak aanhangig bij het Hof van Beroep te Brussel, dat de stopzetting in natura eist van de omstreden windnormen

02

Nieuwe zaak van 392 gezinnen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel

die de stopzetting in natura van de omstreden windnormen eist EN schadevergoeding voor bijna 1400 mensen.

03

Milieu stakingsvordering van “Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

waarbij de rechtbank onder meer maatregelen tot stopzetting van nachtelijke landingen 01 van 23.00 tot 7.00 uur, dwangsommen in geval van overtreding en een studie naar de gevolgen van de exploitatie van de luchthaven voor het milieu op het gebied van geluidshinder (studie die later “Envisa” is genoemd) heeft gelast: van deze studie en van de dwangsom heeft het Gewest niets meer vernomen. Kraainem en Wezembeek zijn partij in dit proces en volgen de zaak op de voet.

NB : de Envisa-studie brengt het lawaai niet in kaart, houdt geen rekening met specifieke studies over windnormen en enkele rechterlijke uitspraken

04

Arrest van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel waarbij, op verzoek van 5 Vlaamse gemeenten van de Noordrand, de beëindiging van de 6 resterende fasen van het plan-Wathelet en de organisatie van een Staten-Generaal vergadering worden gelast.

met als opdracht: een pact over de luchthaven, een wet op het overvliegen, wegen, en elke andere maatregel waartoe de Belgische Staat soeverein gemachtigd was te beslissen. Kraainem en Wezembeek zijn in hoger beroep. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn aan de gang. Kraainem en Wezembeek doen mee.

05

Arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel inzake milieustaking vordering

naar aanleiding van het verzoek van de Vlaamse gemeenten van de Noordrand en particulieren om de Belgische Staat te gelasten het luchtverkeer rond de luchthaven eerlijk te verdelen en de geluidsoverlast eerlijk te verdelen tussen de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de gemeenten van het Brusselse Gewest. De rechtbank wees het verzoek van de gemeenten af. De zaak is in hoger beroep. De gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn in beroep.

06

Afgeronde rechtszaken

Arrest van het Hof van Beroep van 17 maart 2005 waarbij de Belgische Staat op straffe van een dwangsom werd gelast een einde te maken aan het oneigenlijk en intensief gebruik van baan 01 voor landingen > dit arrest hield in dat baan 01 (toen 02 genoemd) zijn karakter van secundaire baan terugkreeg.